making.no

skaperglede, engasjement og utforskertrang

Nettsiden making.no er en portal for å samle erfaringer, oppgaver og spennende prosjekter som kan gjøres i et Makerspace, i et hobbyrom, eller der det er tilgang på verktøy.

La deg inspireres til å vekke din skaperglede, ditt engasjement og din utforskertrang.

Ta deg en kopp kaffe, surf rundt og bare nyt en stund.

Makerspace Rud - verdens beste Makerspace.

Ferdigheter for det 21. århundre.

Dronespace

Bildet er generert av chatGPT

ferdigheter for det 21 århundre

Plakaten er laget med tillatelse fra iCEV.

Skaperorientert læring

Ofte ser man på teoretisk og praktisk kunnskap som to adskilte disipliner. Teori er ingenting uten praksis, og praksis er ingenting uten teori. Å knytte teoretiske fag til praktiske ferdigheter øker forståelsen for både design, produksjon og reparasjon. For å være borgere av det 21. århundre trenger vi gode praktiske ferdigheter og solid teoretisk forståelse. Ved å kombinere fagene blir vi i stand til å løse komplekse problemer. Å lære disse ferdighetene blir dobbelt så morsomt når vi kan benytte alt som ligger under paraplyen STEM eller STEAM, og kreativitet. Forskningsprosjektet Maker undersøker hvordan praktisk læring kan gi økt forståelse gjennom kreativ bruk av ny teknologi.

Dunning-Kruger-effekten

Utforskning av nye områder, enten det er design, søm, CNC eller elektronikk, kan være både spennende og utfordrende. Dunning-Kruger-effekten viser oss at jo mer vi lærer, desto mer innser vi hvor mye vi ikke vet. Denne innsikten kan være frustrerende, men la den bli en motivasjon til å fortsette å utforske og eksperimentere. Det er alltid mer å finne ut av, og selv om man kanskje ikke mestrer alt, gir hver ferdighet nye erfaringer.

Dunning-Kruger-effekten