Om making.no

Jeg heter Gunn Iren, og jeg har laget making.no for å samle alle prosjektene og oppgavene som blir utviklet for bruk på Makerspace ved Rud videregående skolei Bærum. Målet er å skape en stabil plattform som ikke endrer seg fra år til år, men som vokser i takt med utviklingen.

Skolens hovedoppgave er å utdanne og danne borgere som kan videreutvikle vårt samfunn og teknologien som skal gi oss et enda bedre liv. Utviklingen og teknologien vi bruker i dag, er resultatet av våre forfedres innsats gjennom generasjoner. Vi må alle bidra til denne kontinuerlige utviklingen med de forutsetningene vi har.

Læring og handling gir en motivasjon som kommer innenfra. Ved å løfte blikket fra oss selv og se verden rundt oss, kan vi bidra til samfunnet og ikke bare fokusere på vårt eget velbefinnende. Vi er alle en del av helheten - noen sår kornet, noen høster det, noen kverner det, noen baker brødet, og til slutt, noen spiser det.

Utviklingen stopper aldri, og jobben med å bidra er en kontinuerlig prosess. Ved å delta gir du tilbake til samfunnet, og ofte får du mer tilbake enn du gir.

Dette nettstedet gir en muligheten til å dele erfaringer og oppdagelser. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi sammen kan vi oppnå så mye mer.

Ved å dele våre prosjekter og oppgaver håper jeg å vekke skaperglede, engasjement og utforskertrang. Making.no er i tråd med fagfornyelsen. Siden er ny og under utvikling, og den vil kontinuerlig bli oppdatert med nytt innhold og flere ressurser.

Denne nettsiden blir bygget opp helt fra bunnen av, med ren koding. Å lage dette nettstedet hadde jeg ikke fått til uten hjelp, støtte og veiledning fra frontendutvikler og fysiker, Rasmus, som er min nevø og en viktig bidragsyter for å få siden opp og gå.

Jeg håper at dette nettstedet kan inspirere både elever, lærere og andre brukere, og bli en verdifull ressurs for alle som er interessert i makerspace-aktiviteter.

Make your day 2024, Gunn Iren