Matematikk i Makerspace

Ohms Lov og effektformelen

Ohms lov og effektformelen er grunnleggende begreper i elektronikk som beskriver sammenhengen mellom spenning, strøm, motstand og effekt i en elektrisk krets. Formelen for Ohms lov er:

U = R * I

Effektformelen er:

P = U * I

Hvor:

  • U er spenning i volt (V)
  • R er motstand i ohm (Ω)
  • I er strøm i ampere (A)
  • P er effekt i watt (W)

For å bruke Ohms lov og effektformelen, trenger du bare å kjenne to av de tre variablene for å kunne beregne den tredje. Her er et eksempel:

Hvis du har en motstand på 10Ω og en strøm på 2A som går gjennom den, kan du beregne spenningen over motstanden som:

U = R * I = 10Ω * 2A = 20V

Dette betyr at spenningen over motstanden er 20V.

Formelsirkel

Formelsirkelen er et nyttig verktøy som visualiserer sammenhengen mellom Ohms lov og effektformelen. Det gir en enkel måte å se hvordan spenning, strøm, resistans og effekt er koblet sammen, og hvordan snu formler for ulike beregninger. Dette gjør det lettere å forstå og anvende grunnleggende prinsipper i elektroteknikk.

Formelsirkel

Ohms lov og effekt kalkulatorer

Ohms lov kalkulator

Effekt kalkulator