SolidWorks - kom i gang!

Lær teknisk tegning med disse videoene.

Tegnekoffert er 10 forskjellige biter/deler som er fine å tegne for å lære seg de grunnleggende ferdighetene i SolidWorks. Det å kunne tegne og konstruere slike deler heter på norsk Dataassistert konstruksjon - DAK.

Nylon- og messinghammeren kjenner mange igjen som er elev eller har vært elev på TEK, Teknologi- og indusrifag. Den er morsom å tegne og det er mange forskjellige tegneteknikker du blir kjent med.

Tegnekoffert del 1

Tegnekoffert del 2

Tegnekoffert del 3

Tegnekoffert del 4

Tegnekoffert del 5

Tegnekoffert del 6

Tegnekoffert del 7

Tegnekoffert del 8

Tegnekoffert del 9

Tegnekoffert del 10

Nylon- og messinghammer del 1

Nylong- og messinghammer del 2

Nylon- og messinghammer Assembly

Nylon- og messinghammer arbeidstegning